Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Zpráva samosprávy 089

Zhodnocení roku 2005

Vážení nájemníci,
v roce 2005 bylo podle plánu údržby provedena výměna předních vchodových dveří a schránek. Dále byla zahájena oprava střechy na podzim roku 2005 podle projektu firmy A.W.A.L. Vzhledem ke stavu střechy po odkrytí krycí vrstvy došlo k zastavení realizace opravy střechy a následovali složitá jednání s realizační firmou a projekční kanceláří A.W.A.L. O průběhu jednání byli družstevníci v průběhu zimy informovány na dvou jednáních samosprávy. V minulém 16. týdnu proběhly jedny z posledních zkoušek stavu střechy. Byly provedeny výtažné zkoušky kotev pro správné navržení a dimenzování kotvících prvků izolačních prvků nové střechy. Projekt podle nových dohod bude předložen k projednání do 10.5.2006. Předpokládáme realizaci v měsíci červnu a červenci. Ve výběrovém řízení byla v loňském roce vybrána na realizaci firma TEPO z Litvínova za cenu cca 1 999 758 Kč. Tato cena bude upravena pouze o ocenění změn v novém projektu. Provizorní zajištění střechy stálo 87 706 Kč. Realizace stříšek nad zadními dveřmi začala začátkem prosince, ale jejich instalace byla odložena z důvodů kompletního vyhoření jednoho vchodu domu ve správě SBD, kdy na odstranění následků škody byla převedena realizační firma našich stříšek. Stříšky byly nainstalovány v měsíci březnu. Běžnou údržbu prováděli dva nájemníci na pracovní smlouvu údržbáře v ceně 50 Kč/hod. ( pan Soukup, pan Bartoš ). Během roku byly prováděny drobné opravy na oknech, dále oprava nátěrů stěn, seřizování bran, výměna žárovek, opravy kování a zámků a krytů požárních rozvodů.

Výběr některých akcí za rok 2005:

NázevPlánSkutečnost
Splátka RTN143 000143 057
Výtahy - stálá platba + opravy40 00037 012
Materiál50 00021 092
Údržbář100 00073 850
Instalatérské práce10 00028 609
Elektro práce20 00033 410
Hasící přístroje50 0005 087
Vchodové dveře, stříšky + schránky300 000276 888
Střecha2 700 00087 706
Projektová dokumentace45 339
Celkem3 413 000752 050

Plán roku 2006

Samospráva pro další rok navrhuje následující:
NázevPlán
Splátka RTN143 000
Výtahy - stálá platba + opravy40 000
Materiál50 000
Údržbář100 000
Instalatérské práce30 000
Elektro práce30 000
Hasící přístroje20 000
Stříšky nad vchody30 000
Projekty50 000
Střecha2 700 000
CELKEM3 193 000
Příjem do fondu údržby bude přibližně cca 1 500 000 Kč. Tím naše hospodaření skončí přibližně s 1 500 000 Kč ve fondu údržby ke konci roku 2005, neboť k 31.12.2004 bylo ve fondu 3 210 408 Kč.
Pokud bude odsouhlasen úvěr, samospráva navrhuje provést výměnu oken a zateplení objektu za cca 10 000 000 Kč.
Oprava střechy: provést rekonstrukci střechy podle opraveného projektu firmy A.W.A.L pro domy řady 700 v létě roku 2006 v předpokládané ceně cca 2 700 000Kč dle schváleného plánu pro rok 2005.
Stříšky: Stříšky se realizovaly v březnu roku 2006 dle schváleného plánu roku 2005.
Fond odměn: Odměny pro rok 2006 schválit ve výši 20 000 Kč pro samosprávu 89 a 5 000 Kč mimořádnou odměnu pro nájemníky vyřizující úvěr, pokud bude odsouhlasen a odsouhlasit vyplacené funkcionářské odměny za rok 2005 ve výši 20 000 Kč.
Úvěr: Samospráva 089 znovu předkládá členům samosprávy možnost dořešit základní opravy domu formou úvěru. Jednalo by se o výměnu oken a zateplení průčelí domu. S úvěrem je nutný souhlas více jak 80% nájemníků domu a potom souhlas shromáždění delegátů, z důvodů zástavy domu. V loňském roce jsme sice úvěr odsouhlasili, ale nezískali jsme souhlas nájemníků. Pokud úvěr znovu odsouhlasíme, musíme navrhnou též družstevníky, kteří pomohou navštívit jednotlivé rodiny za účelem získání souhlasu s úvěrem, pro které je výše navržená mimořádná odměna.
V tabulce „podklady k úvěru“ jsou uvedeny hodnoty s určitou mírou bezpečnosti z hlediska možnosti splácení úvěru. Je počítáno s vyšší cenou okna a vyšší mírou úroku. V loňském roce bylo možné získat úvěr ve výši cca 4,1% na 10 let, v letošním roce již 4,6%. Pro nás to znamená, že k dnešnímu dni bychom již získali úvěr o 50 000 Kč drážší. Dalším momentem k zamyšlení je možná změna výše DPH z 5% na 19% k 1.1.2008. Změna DPH může realizaci prodražit o dalších 1 305 000 Kč. Výši splátky bude nutné upravit jen v případě, že se zdraží údržba devastace domu, tak jak nyní probíhá.

Postup pro získání úvěru a realizaci díla:

  • Odsouhlasit získání úvěru na členské schůzi samosprávy
  • Samospráva musí získat souhlas více jak 80% členů samosprávy
  • SBD žádost o úvěr projedná na shromáždění delegátů
  • SBD projedná možnost úvěru s bankami
  • Proběhne výběrové řízení na firmu, která provede realizaci díla

Podklady k úvěru – výběr a splácení

Plocha domu7 015 m2
Měsíční platba18 Kč20 Kč
Celkem za měsíc126 274 Kč140 304 kč
Počet oken celkem500 ks
V bytech420 ks
Cena za okno15 000 Kč
Cena celkem7 500 000 Kč
Okna v bytech6 300 000 Kč
Zateplení3 000 000 Kč
Celkem9 300 000 Kč
Úrok5 %5 %6 %6 %
Splatnost10 let15 let10 let15 let
Měsíční splátka106 000 Kč79 000 Kč111 000 Kč84 000 Kč
Zaplaceno celkem12 720 000 Kč14 220 000 Kč13 320 000 Kč15 120 000 Kč
Úvěr10 035 464 Kč10 031 589 Kč10 048 144 Kč10 004 066 Kč
Rozdíl2 684 536 Kč4 188 411 Kč3 271 856 Kč5 115 934 Kč
Okna a zateplení10 000 000 Kč
Dluhy na nájemném: K 31.12.2005 je dluh samosprávy ve výši 115 595,- Kč, což znamená navýšení proti loňskému roku 12 000,- Kč.
Volby samosprávy: Do samosprávy 089 jsou navrženy ( Jana Bartošová, Zděna Ješátková, Pavel Jurina, Jiří Koranda, Miroslav Němec ).
Volby volitelů pro volby SD: Pro volby volitelů jsou navržení tito kandidáti:
Ing. Jiří Koranda
Pan Jiří Soukup
Návrh kandidáta pro volby do představenstva SBD: Samospráva 089 navrhuje kandidáta Ing. Jiřího Korandu.
Členi samosprávy byli informováni o výši zůstatku úvěru ( anuita ) k 31.12.2005.
Sepsal: předseda SA
Doplnění Protokolu: Na výroční členské schůzi byl odsouhlasen úvěr na zateplení a okna. Pro získání podpisů ve vchodě 946 odsouhlasena paní Brennerová z čísla popisné 949.
© 2004, Lukáš Koranda