Televize

Programy

Od STA k TKR

Blok 723 začal před dvěma roky s budováním televizního a radiového vysílání v rámci budování CIS.
Nejdříve blok vybudoval STA v níž vysílal ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, německé satelitní veřejnoprávní programy a radiové vysílání.
V průběhu léta roku 2003 blok 723 zahájil změnu statutu z STA na TKR ze dvou důvodů. Prvním byla dohodnutá spolupráce s vedlejším blokem 722 o společném provozu antény pro oba bloky. Druhým důvodem byla již zdárně se vyvíjející jednání na vysílání placených programů. K 1.11.2003 bylo zahájeno provozování prvního TKR Stavebního bytového družstva Krušnohor s vysíláním Stanice O a Galaxie Sport.
Dnem 10.3.2004 byly zprovozněny programy SPEKTRUM a SUPERMAX a byly tak částečně splněny představy samosprávy bloku 723 o programové skladbě. Některé programy zatím nejsou pro TKR SBD Krušnohor dostupné.
Výstavbu a provozování televize blok 723 realizoval ve spolupráci s firmou IVOS.
© 2004, Lukáš Koranda