Televize

Programy

Jak dál

Jak dál v síti CIS

V současné době projednává vedení SBD možnost rozšíření signálu z bloku 723 pomocí optických rozvodů budovaných firmou SOFTEX v rámci sítě CIS. Rozšíření signálu bude možné pomocí těchto optických rozvodů pouze do domů připojených na síť CIS optickým kabelem.Podmínkou je ale možnost propojení od bloku 723. Domy, kterých se tato možnost týká, projednává SBD s firmou SOFTEX.
Přesné stanovení ceny zatím není možné, dokud nebudou dokončena jednání o spolupráci s firmou SOFTEX, která poskytne konfiguraci rozvodů. Na základě těchto informací se připraví příslušný projekt. Podle projektu bude možné provést ocenění realizace. Předběžně lze předpokládat tyto náklady. Zařízení na vysílání signálu do optického kabelu bude v závislosti na rozsahu sítě stát cca 400 000 až 600 000 Kč, přijímací stanice pro objekt mezi 30 000 až 60 000 Kč, spojovací prvky optických rozvodů mezi 2 000 až 16 000 Kč ( zatím není znám přesný počet ).
Abychom se dostali k přibližné ceně investice za přivedení signálu do domu provedeme následující úvahu. Připojí li se k anténě 10 stejně velkých objektů s 697 byty vyjde cena přivedení signálu do domu na objekt ve výši 180 000 Kč a na byt 2 582 Kč. Připojí li se ale 30 objektů s 2500 byty vyjde cena přivedení signálu do domu 113 000 Kč a na byt 1 360 Kč. Cena za přivedení signálu je nižší, než realizace celé antény, která pro příjem programů dle tabulky stála 400 000 Kč. Ceny rozvodu po objektu jsou uvedeny v předchozím článku.
Současně vybíraná cena za programy ve výši 120 Kč je na úrovní požadovaných plateb a nákladů na provoz. Minimálně se šetří na modernizaci. V případě rozšíření v síti CIS lze předpokládat, že nastavená cena umožní pravidelnou modernizaci přijímacího systému a údržbu rozvodů.

Jak dál ostatní

Vzhledem k tomu, že k 10.3.2004 byl zprovozněn první televizní kabelový rozvod SBD Krušnohor pro který jsou uzavřeny všechny potřebné smlouvy, lze nyní realizovat podobné rozvody již velmi rychle, rozhodující budou pouze dostupné finanční prostředky jednotlivých objektů a případná ochota spolupracovat na vybudování lokálních televizních rozvodů nebo postupného připojování k síti CIS. Vybudování jen v jednom objektu je možné okamžitě za ceny přibližně dle předchozího článku.
Doporučený postup
  • – zvážit dostupnost sítě CIS nebo vybudování lokální sítě
  • – v příslušné oblasti se domluvit na spolupráci
  • – nechat zpracovat projekt pro příslušnou oblast
  • – vyřídit stavební povolení
  • – vyřídit právní doklady k TKR
  • – realizovat stavbu
Čím větší počet objektů ( bytů ) se podaří propojit, tím vyjde kalkulace ceny za dodávku televizního signálu nižší z důvodů rozmělnění provozních nákladů a nákladů na modernizaci přijímacího zařízení.
Největším problémem tohoto postupu bude způsob propojení objektů ( závěsné kabely, překopy terénu, vstup do kolektorů ) a s tím spojené vydání stavebního povolení.

Další informace

Pokud předsedové samospráv v předchozích článcích nezískali potřebné informace, získají telefonní číslo na odpovědného pracovníka za vybudování televize v bloku 723 v sekretariátu ředitele Stavebního bytového družstva Krušnohor.
Další možný postup rozšíření TKR bloku 723. Konec dubna připravená smlouva o spolupráci s firmou SOFTEX a IVOS. Konec května připravená nabídka na realizaci. Červen schůzka předsedů majících zájem na spolupráci.
© 2004, Lukáš Koranda