Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Zápis z členské schůze

Zápis ze schůze nájemníků bloku 723, která se konala ve středu dne 9.5.2007 ve sklepních prostorách bloku 723 č.p. 949.

Průběh schůze

 • Zahájení schůze proběhlo dle pravidel SBD.
 • Zvoleno předsednictvo schůze ( Koranda, Soukup ).
 • Schválen program schůze.
 • Podána informace o údržbě bloku 723
  • Na jaře 2006 dokončena oprava střechy.
  • Přes léto proběhlo výběrové řízení na okna, v září provedeno odsouhlasení výherce, firmy ELA-PLAST, realizace proběhla v lednu a únoru. Okna nebyla provedena dlužníkům. Nebudou provedena ani před zateplením. Po splacení dluhů budou okna namontována, zvýšené náklady budou uhrazeny dlužníkem ( např. individuální příjezd, zvýšené náklady při provedeném zateplení a jeho zpětné opravě, vyšší DPH za okna bez práce ). Bylo provedeno vyplacení peněz za okna realizována individuálně jednotlivými nájemníky.
  • V současnosti probíhá výběrové řízení na zateplení, upozornění na anténní systémy, neschválené družstvem budou zrušeny.
  • Schváleno navýšení na 20 Kč, pokud nebude stačit 18 Kč na splátku úvěru, zdražení zateplení proti předpokladům.
  • Drobná údržba bude dále prováděna panem Soukupem a Bartošem.
 • Diskuse – nájemníci při ní podpořili návrhy postupu a výběru.
 • Usnesení a závěr – všechny návrhy byly schváleny dle pravidel SBD Krušnohor.

V Mostě dne 9.5.2006
za SA 089
Jiří Koranda
© 2004, Lukáš Koranda