Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Zpráva samosprávy 089

Zhodnocení roku 2003

Vážení nájemníci,
v roce 2003 bylo podle plánu údržby provedeno pouze spárování domu, ostatní akce už bohužel neproběhly. Důvodem byl v prvé řadě odchod techničky našeho domu a nástup nové. Druhým důvodem byl přístup stavebního úřadu a architekta města Mostu, který bohužel stále požaduje, aby dveře byly natřeny bílou barvou a ne dle našeho projektu. Stejně doposud nepovolil zazdění pod balkóny a stříšky nad dveře, protože se mu nelíbí vstupní otvory 60x60 cm pro případný vstup údržby. Běžnou údržbu prováděli dva nájemníci na pracovní smlouvu údržbáře v ceně 40 Kč/hod ( pan Soukup, pan Bartoš ). Během roku byly prováděny výměny těsnění v oknech, vypěnění mezi rámy. Dále oprava nátěrů stěn. Montáž těsnění do oken se zpomalila pro nezájem nájemníků. Nájemníkům, kteří měli zájem byla poskytnuta barva na nátěry oken a balkonů. Naše televize byla přeměněna na TKR, byly doplněny programy Galaxie Sport a Stanice O. V měsíci březnu letošního roku byly doplněny programy SPEKTRUM a SUPERMAX. Nebylo zatím zprovozněno hlídání bytů z důvodů nevhodného přístupu vybrané firmy, v současné době se projednává spolupráce s novou firmou.

Výběr některých akcí za rok 2003:

NázevPlánSkutečnost
Splátka RTN143 000143 000
Výtahy - stálá platba + opravy40 00035 088
Materiál50 00034 984
Údržbář100 00048 120
Instalatérské + zámečnické práce10 00012 030
Elektro práce20 0005 593
Hasící přístroje50 0004 016
TV250 00013 221
Spárování + Zakrytování střešních průduchů270 000119 176
Vchodové dveře + schránky280 0000
Zazdění prostor pod balkóny60 0000
Projektová dokumentace017 000
Truhlářské a sklenářské práce010 168
Malířské a natěračské práce07 140
Plyn – revize010 293
Ostatní ( měření a regulace, staveb. Práce)011 304
Celkem1 273 000471 133

Plán roku 2004

Samospráva pro další rok navrhuje následující:
NázevPlán
Splátka RTN143 000
Výtahy - stálá platba + opravy40 000
Materiál50 000
Údržbář100 000
Instalatérské práce10 000
Elektro práce20 000
Hasící přístroje50 000
Vchodové dveře, stříšky + schránky280 000
Zazdění prostor balkónů60 000
Rozvodné krabice – jádro90 000
Celkem843 000
Příjem do fondu údržby bude přibližně cca 1 200 000 Kč. Tím naše hospodaření skončí přibližně s 2 456 789 Kč ve fondu údržby ke konci roku 2004, neboť k 31.12.2003 bylo ve fondu 2 099 789 Kč.
Oprava střechy: Provést rekonstrukci střechy dle projektu SBD pro domy řady 700 v jarních měsících roku 2005 v předpokládané ceně cca 2 500 000 Kč. Návrh SA – v zimních měsících provést výběrové řízení, duben provést realizaci v závislosti na stavu DZO.
Výměna rozvodných krabic: Vyměnit rozvodné krabice v koupelnových jádrech bytů – důvodem je bezpečnost, současné krabice již rezivějí a vyhřívají se, jsou zatěžovány spotřebiči z kuchyně. Návrh SA – vyměnit krabice , případně poškozené vodiče.
Zazdění balkónů: Zazdít prostor pod balkóny za domem, znepřístupnit shromažďování hlučné mládeže, která znepříjemňuje bydlení nájemníkům, utvořit prostor pro umístění materiálu SA. Návrh SA – nechat zazdít prostory pod balkóny, pokud bude architekt města trvat na nesmyslu úplného zazdění bez přístupu do zazděného prostoru, může SA vyhovět.
Přední vchodové dveře, stříšky,schránky: Vyměnit přední vchodové dveře za dveře 1 m široké, do volného prostoru vložit schránky, přední dveře uzavřít. Do zádveří namontovat kliky. Stříšky nad dveře - ochrana hlavně na zadní straně domu, na přední straně jen z důvodů prádla nad vchody a souměrnosti domu. Návrh SA - V případě, že architekt města bude stále trvat na své bílé barvě dveří, navrhuji vložit schránky do stávajícího rámu hnědých železných dveří a do výměny architekta města nechat původní dveře. Ostatní dle původního návrhu.
Fond odměn: Odměny pro rok 2004 schválit ve výši 20 000 Kč a vyplacené za rok 2003 ve výši 20 000 Kč odsouhlasit.
Plastová okna: Samospráva předkládá návrh na řešení oken, do současné doby byly samosprávou povoleny výměny stávajících oken za stejná plastová , protože doposud jsme problematiku neřešili. Před námi jsou dvě možné cesty. Buď budeme dále povolovat výměny se stávajícím tvarem, ale musíme počítat s tím, že již jiný tvar oken nelze použít. Nebo nadále zakážeme provádět výměny oken s tím, že jakmile je začneme sami realizovat, budeme realizovat místo velkých dvoudílných třídílná okna. Další problematikou je, zda zvolit plastová nebo moderní dřevěná okna, která jsou dražší. V případě volby plastových oken současně odsouhlasit, že jejich oprava bude prováděna pouze na náklady družstevníka, nebudou placeny z DZO. Poslední výměna byla povolena před 14 dny. Návrh SA - svolat v červnu schůzi, která definitivně rozhodne o způsobu postupu SA při výměnách oken, do té doby zakázat samosprávě povolování dalších výměn oken.
Účtování nákladů vchodům: Samospráva navrhuje pro další období odsouhlasit nový režim v případě provádění oprav v jednotlivých vchodech, které byly způsobeny vandalismem. Navrhuje nechat provést opravu a nechat zaslat příslušnému vchodu složenky s rozpočítáním celkových nákladů na jednotlivé byty dle podlahové plochy. V takto vypočtených nákladech budou též náklady na doporučené zaslání složenky. Nezaplacení takto zaslané složenky bude evidováno jako dluh a stejně s ním také nakládáno při ročním vyúčtování. Důvodem pro tento návrh jsou poměrně velké náklady na běžnou údržbu domu ( malba, úmyslně rozbité dveře, ovladače osvětlení, poškozené hydranty ). Vzhledem k uzamčení domu jsou společné prostory přístupné pouze nájemníkům a jejich návštěvám, za které také musejí odpovídat. Návrh SA – pro opravy způsobené vandalismem evidovat samostatně odpracované hodiny a materiál, který bude společně s náklady na rozeslání složenek vyúčtován v poměru počtu bytů. Zvážit četnost oprav.

Zůstatek úvěru:

2:021239,48 Kč
3:1mk36034,75 Kč
3:1vk36182,64 Kč
4:150713,81 Kč
Dluhy na nájemném: K 31.12.2003 je dluh samosprávy ve výši 184628,- Kč.
Televize: Předběžně bylo rozhodnuto, že televize bude družstevní a SA ji bude splácet z poplatků, proto zatím není v nákladech SA, jinak se tam objeví cca 300 000 Kč.
Informace o sklepních prostorách: Jako už několikrát, samospráva Vás informuje, že ve vchodě 947 bylo opět zrušeno místo kam chodili mladí z celého sídliště. Umožnili opět stejné dvě rodiny z tohoto vchodu. Prozatím klíče těmto rodinám nebyly vydány, lze říci, že s jejich tichým souhlasem.
© 2004, Lukáš Koranda