Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Protokol o konání

Výroční členské schůze

Samospráva: SA089
Datum konání členské schůze: 17.4.2003
Místo konání: Blok 723 č.p. 949
Účast členů: 13 členů tj. 11,30 %

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Zpráva samosprávy
 • Hospodaření samosprávy
  • fond údržby
  • dluhy na nájemném
  • funkcionářské odměny
 • Plán údržby na rok 2003
 • Televize
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Plán údržby na rok 2003:

Název Plán
Splátka RTN 143 000
Výtahy - stálá platba + opravy 40 000
Materiál 50 000
Údržbář 100 000
Instalatérské práce 10 000
Elektro práce 20 000
Hasící přístroje 50 000
TV 250 000
Vchodové dveře, stříšky + schránky 280 000
Zakrytování střešních průduchů 20 000
Spárování 250 000
Zazdění prostor balkónů 60 000
Celkem 1 273 000
Usnesení: Členská schůze bere na vědomí
 • Zprávu o činnosti samosprávy, zpráva součástí protokolu.
 • Informaci o výši dluhů na nájemném SA
Členská schůze schvaluje:
 • Hospodaření samosprávy – všemi hlasy
 • Funkcionářské odměny vyplacené za rok 2002 ve výši 20 000 Kč – všemi hlasy
 • Funkcionářské odměny na rok 2003 ve výši 20 000 Kč – všemi hlasy
 • Plán údržby – všemi hlasy – dle zprávy samosprávy
 • Internetové stránky na adrese SA89.cis-sbdk.cz - všemi hlasy dle zprávy SA 89
 • Připojit k naší TV blok 722 – bonbónek vedle, pověřen jednáním p. Koranda a p. Paluska – všemi hlasy
 • Navýšení fondu údržby od roku 2004 na 15 Kč/m2
 • Odsouhlasen postup řešení TV, přechod na TKR, doplnění programů
 • Odsouhlasen postup řešení samosprávy při likvidaci klubovny ve sklepních prostorách č.p. 947 – uzavření sklepů pro nájemníky

Aktuální složení samosprávy:

Předseda: Jiří Koranda
Členové:
 • Petr Paluska
 • Roman Hůrka
 • Zděna Ješátková
 • Jana Bartošová

Přílohy k protokolu:

Presenční listina
Zpráva o hospodaření
Přehled ekonomických údajů za rok 2002
© 2004, Lukáš Koranda