Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Vážení nájemníci, výbor samosprávy č. 089, J. Ševčíka č.p. 946 – 950, Most, svolává v souladu s čl. 84 stanov družstva a § 239 odst. 2 Obchodního zákoníku:

Výroční členskou schůzi samosprávy

v úterý dne 22.3.2005 v 19:00 hodin ve sklepních prostorách vchodu č.p. 949.

PROGRAM:

 • Zahájení
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu
 • Zpráva o činnosti samosprávy
 • Hospodaření samosprávy
  • DZO – dlouhodobá záloha na opravy
  • dluhy na nájemném
  • funkcionářské odměny
  • okna – údržba a úhrada za opravy, výměna oken, typ oken, povolování oken samosprávou
  • úvěr od ČSOB – okna, zateplení
  • úhrada za mimořádné opravy jednotlivých vchodů
 • Plán údržby na rok 2005 a následující roky
 • Televize
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr
© 2004, Lukáš Koranda