Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Zpráva samosprávy 89

Zhodnocení roku 2002

Vážení nájemníci,
v roce 2002 probíhala údržba bloku 723 v rámci schváleného plánu údržby. Údržbu prováděli dva nájemníci na pracovní smlouvu údržbáře v ceně 40 Kč/hod ( pan Soukup, pan Bartoš ). Během roku byly prováděny výměny těsnění v oknech, vypěnění mezi rámy. Montáž těsnění do oken se zpomalila, neboť byl nedostatek těsnění do oken. Nájemníkům, kteří měli zájem byla poskytnuta barva na nátěry oken a balkonů. od firmy Softex byl zprovozněn telefon. Zatím nebyl přidán žádný program do TV z důvodů nezájmu dodavatelů programů. Nabylo zatím zprovozněno hlídání bytů z důvodů nevhodného přístupu vybrané firmy, v současné době se jedná o ukončení spolupráce s vybranou firmou.

Výběr některých akcí:

Název Plán Skutečnost
Splátka RTN 143 000 143 000
Výtahy - stálá platba + opravy 40 000 37 968
Materiál 50 000 43 145
Údržbář 150 000 98 997
Instalatérské + zámečnické práce 15 000 5 023
Elektro práce 20 000 11 226
Hasící přístroje 70 000 58 107
Čidla CIS – hlídání bytů 120 000 0
TV 380 000 30 000
Truhlářské práce 0 20 254
Sklenářské práce 0 12 187
Hromosvody 0 15 708
Projektová dokumentace 0 29 457
Ostatní (vodoměry,měření, stavební,plyn) 0 62 597
Celkem 988 000 567 669

Plán roku 2003

Samospráva pro další rok navrhuje následující:
Název Plán
Splátka RTN 143 000
Výtahy - stálá platba + opravy 40 000
Materiál 50 000
Údržbář 100 000
Instalatérské práce 10 000
Elektro práce 20 000
Hasící přístroje 50 000
TV 250 000
Vchodové dveře, stříšky + schránky 280 000
Zakrytování střešních průduchů 20 000
Spárování 250 000
Zazdění prostor balkónů 60 000
Celkem 1 273 000
Příjem do fondu údržby bude přibližně cca 920 000 Kč. Tím naše hospodaření skončí přibližně s 1 110 000 Kč ve fondu údržby ke konci roku 2003, neboť k 31.12.2002 bylo ve fondu 1 489 286 Kč.
Televize: Předběžně lze přislíbit doplnění o tři kanály, jeden sportovní a dva naučné. Přesný název bude uveden pouze na schůzi, důvodem je konkurence, která to doposud brzdila. V současné době probíhá přechod z STA na TKR.Blok 722 požádal o připojení k naší televizi, žádám o odsouhlasení, že jednání povede p. Koranda a p. Paluska o způsobu vyrovnání. ( splatit úměrně investici na byty – způsob bude předmětem jednání)
Internet: Seznámit nájemníky s umístěním na nové internetové adrese sa089.cis-sbdk.cz , poskytnuté firmou SOFTEX.
Zazdění balkónů: Zazdít prostor pod balkóny za domem, znepřístupnit shromažďování hlučné mládeže, která znepříjemňuje bydlení nájemníkům, utvořit prostor pro umístění materiálu SA.
Přední vchodové dveře, stříšky,schránky: Vyměnit přední vchodové dveře za dveře 1 m široké, do volného prostoru vložit schránky, přední dveře uzavřít. Do zádveří namontovat kliky. Stříšky nad dveře - ochrana hlavně na zadní straně domu, na přední straně jen z důvodů prádla nad vchody a souměrnosti domu.
Fond údržby: Navrhuji od roku 2004 platit do fondu údržby 15 Kč/m2, důvodem je příprava na zateplení střechy a do budoucna okna, dvouplášťová střecha u 700 vykazuje poměrně velké strážení vody v meziprostoru mezi střechou a stropem bytu, vyřešení lze realizovat zateplením střechy a ucpáním otvorů v mezistřeše, přibližně dva milióny Kč. Pro řešení oken je nutné se dostat alespoň na 20 Kč za metr plošný podlahové plochy, neboť kvalitní dřevěné okno lze pořídit zatím za cca 20 000 Kč, při 480 oknech je to 9 600 000 Kč. Pokud budete souhlasit, plastová okna nedoporučuji, neboť je nelze opravovat, při opravě je lze pouze vyměnit. Při výběru 20 Kč bude roční fond údržby 1 800 000 Kč, to znamená, že okna budeme řešit 6 let. Doposud máme 11 Kč.
Spárování domu: Provést nové vyspárování domu, začíná již zatékat, bylo provedeno před 12 lety, zateplovat dům předpokládáme až v poslední etapě po střeše a oknech, což je nejdříve za 9 let. Odhad ceny je 250 000 Kč. Zateplení domu vyjde řádově na 7 500 000 Kč.( 100 m délka, 25 m výška, 1500 Kč/m2, dvě stěny, boky jsou zatepleny). V plánu je 250 000 Kč, bez schůze lze jít do 350 000 Kč.
Fond odměn: Odměny pro rok 2003 ve výši 20 000 Kč a vyplacené pro rok 2002 ve výši 20 000 Kč odsouhlasit.
Klubovna: Při roční kontrole objektu byla zjištěna ve sklepních prostorách č.p. 947 vybudovaná klubovna ( přívod elektřiny, el. kamna, vařič, postele, obložení koberci). Klubovna byla vybudována v sklepních kójích, přístup dětí z celého sídliště, ráno při odstraňování údržbáři zajistili 4 mladíky ve věku 14 – 16 let, předali je policii. Samospráva rozhodla o uzamčení sklepů, nájemníci klíče neobdrží minimálně do koce prázdnin. Sklepy nebyly využívány. Prostor nájemníkům zpřístupňuje p. Bartošová. Důvod – zajistit, aby nebyly klíče zase zneužity dětmi nájemníků, případ se totiž opakoval během roku již podruhé.

Zůstatek úvěru:

2:021983,80 Kč
3:1mk37297,56 Kč
3:1vk37450,65 Kč
4:152491,04 Kč

Dluhy na nájemném: K 31.12.2002 je dluh samosprávy ve výši 129508,- Kč.

Sepsal: předseda SA
© 2004, Lukáš Koranda