Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Zpráva samosprávy 089

Zhodnocení roku 2004

Vážení nájemníci,
v roce 2004 bylo podle plánu údržby provedeno pouze zazdění prostor pod balkóny v zadní části domu, ostatní akce už bohužel neproběhly pro přetrvávající problémy se stavebním úřadem a architektem města Mostu. U zazdění zadních prostor stavební úřad souhlasil až když jsme ustoupili od realizace vstupních otvorů 60x60cm do prostoru pod balkóny. U vstupních dveří stavební úřad stále trval na natření bílou barvou, proto se realizace oddálila až do února 2005. Realizace byla možná až po rozdělení akce dveře a stříšky na samostatné akce. Stříšky nad zadními dveřmi se proto oddálily až do roku 2005. Běžnou údržbu prováděli dva nájemníci na pracovní smlouvu údržbáře v ceně 40 Kč/hod, po rozhodnutí SBD od června za 50 Kč/hod. ( pan Soukup, pan Bartoš ). Během roku byly prováděny drobné opravy na oknech, dále oprava nátěrů stěn, seřizování bran, výměna žárovek a opravy kování a zámků. Montáž těsnění do oken se zpomalila pro nezájem nájemníků. Nájemníkům, kteří měli zájem byla poskytnuta barva na nátěry oken a balkonů. V rozvodu televize SBD Krušnohor bylo ukončeno vysílání programu SUPERMAX ( majitel ukončil vysílání), jako náhrada za dětský program zahájilo vysílání programu MiniMax a byl doplněn program AXN. Nebylo zatím zprovozněno hlídání bytů z důvodů nezájmu nájemníků – na vyvěšené oznámení nikdo nereagoval.

Výběr některých akcí za rok 2004:

NázevPlánSkutečnost
Splátka RTN143 000143 000
Výtahy - stálá platba + opravy40 00050 918
Materiál50 00015 429
Údržbář100 00060 330
Instalatérské + zámečnické práce10 00025 724
Elektro práce20 00015 406
Hasící přístroje50 00061 721
Rozvodné krabice90 00068 714
Vchodové dveře + schránky280 0000
Zazdění prostor pod balkóny60 00098 121
Projektová dokumentace09 534
Truhlářské a sklenářské práce07 072
Stavební práce03 743
Plyn – revize0492
Ostatní ( měření a regulace, staveb. Práce)017 126
Celkem843 000577 330

Plán roku 2005

Samospráva pro další rok navrhuje následující:
NázevPlán
Splátka RTN143 000
Výtahy - stálá platba + opravy40 000
Materiál50 000
Údržbář100 000
Instalatérské práce10 000
Elektro práce20 000
Hasící přístroje50 000
Vchodové dveře, stříšky + schránky300 000
Střecha2 700 000
Celkem3 413 000
Příjem do fondu údržby bude přibližně cca 1 200 000 Kč. Tím naše hospodaření skončí přibližně s 562 668 Kč ve fondu údržby ke konci roku 2005, neboť k 31.12.2004 bylo ve fondu 2 775 668 Kč.
Oprava střechy: Provést rekonstrukci střechy dle projektu SBD pro domy řady 700 v jarních měsících roku 2005 v předpokládané ceně cca 2 700 000 Kč. Návrh SA – v zimních měsících provést výběrové řízení, duben provést realizaci v závislosti na stavu DZO.
Přední vchodové dveře, stříšky, schránky: Přední vchodové dveře a schránky byly vyměněny v únoru 2005 podle plánu 2004, platba proběhne v roce 2005. Stříšky se budou realizovat v průběhu roku 2005.
Fond odměn: Odměny pro rok 2005 schválit ve výši 20 000 Kč a vyplacené za rok 2004 ve výši 20 000 Kč odsouhlasit.
Okna: Předkládá se možnost řešit okna ve stejném tvaru jako jsou dosud, nebo velká okna řešit jako třídílná ( vedení samosprávy navrhuje řešení velkých oken jako třídílných ). problematikou nadále zůstává, jestli plastová nebo dřevěná okna. Při odsouhlasení plastových oken odsouhlasit též, že jakékoli opravy oken si hradí uživatel bytu.
Půjčka od ČSOB: Samospráva předkládá možnost řešení oken a zateplení stěn domu pomocí půjčky od ČSOB, která je ochotna půjčky poskytnout domům, které ještě splácejí půjčku státu. Nabízejí se tři varianty řešení. I. Varianta kompletní řešení za cca 10 000 000 Kč předpokládá při současně nabízených podmínkách jít na platbu 23 Kč/m2 a po našetření určité rezervy snížení na 20 Kč/m2 při splácení 10 let. Druhá varianta je v realizaci jenom oken v ceně cca 7 500 000 Kč, splácení cca 10 let při 18 Kč. Třetí varianta je realizace jen oken mimo balkóny a chodbu ( 280 ks ) a zateplení za cca 7 200 000 Kč. Splácení stejně jako v druhé variantě. V případě odsouhlasení půjčky odsouhlasena též úprava platby do DZO dle příslušné varianty. Při půjčce od ČSOB je nutný souhlas více jak 80% nájemníků domu a potom souhlas shromáždění delegátů, z důvodů zástavy domu. U ČSOB splácíme dluh na Anuitu. Výši splátky je nutné upravit vzhledem ke splátkám regulace a běžné údržbě domu – cca 300 000 Kč.
Půjčka Techem: Rozdíl proti ČSOB je v požadavku instalace nových měřících přístrojů na radiátory s možností odečtu bez vstupu do bytu a zároveň půjčení peněz na okna za stejných finančních podmínek jako u ČSOB, bez zástavy domu.
Podklady k půjčce: Výběr a splácení.
Plocha domu7 015m2
Měsíční platba15Kč18Kč20Kč23Kč
Celkem105 228Kč126 274Kč140 304Kč161 350Kč
Počet oken celkem500ks
V bytech420ks
Cena za okno15 000Kč
Cena celkem7 500 000Kč
Okna v bytech6 300 000Kč
Úvěr od ČSOB6%6%
Splatnost10let15let
Měsíční splátka83 514Kč63 478Kč
Zaplaceno celkem10 021 672Kč11 426 074Kč
Rozdíl2 521 672Kč3 926 074Kč
Okna a zateplení10 000 000Kč
Úvěr od ČSOB6%6%
Splatnost10let15let
Měsíční splátka110 468Kč83 966Kč
Zaplaceno celkem13 256 179Kč15 113 853Kč
Rozdíl3 256 179Kč5 113 853Kč
U půjček odsouhlasit, jestli jít do půjčky, případně kterou upřednostnit.
Dluhy na nájemném: K 31.12.2004 je dluh samosprávy ve výši 103768,- Kč.
© 2004, Lukáš Koranda