Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Zápis z členské schůze

Zápis ze schůze nájemníků bloku 723, která se konala ve čtvrtek dne 21.9.2006 ve sklepních prostorách bloku 723 č.p. 949.
Schůze se zúčastnilo celkem 48 nájemníků, což je z celkových 115 nájemníků 41,7 %. Vzhledem k počtu účastníků schůze se dále postupovalo podle schválených družstevních pravidel.

Průběh schůze

 • Zahájení schůze proběhlo dle pravidel SBD.
 • Zvoleno předsednictvo schůze ( Koranda, Soukup ).
 • Schválen program schůze.
 • Výměna oken – byla vybrána firma ELA-PLAST s.r.o. – posouzena výhodnost komprimačních pásků, rámeček TGI.
  • Vnější parapety budou realizovány až při zateplení domu, vnitřní parapety 15 cm, možnost dokoupení širších a delších vnitřních parapetů.
  • Realizace schválena se žaluziemi.
  • Platby do DZO – předpokládá se zachování 18 Kč/m2, případná úprava bude provedena podle konečné výše zateplení a tím celkového úvěru, bylo potvrzeno, že nájemníkům, kteří si pořídili okna ze svého, budou po realizaci oken vyplaceny náhrady ve výši pořízení oken při výběrovém řízení. Pokud si nájemníci pořídili i žaluzie, bude vyplacena i cena za žaluzie v ceně výběrového řízení. Po realizaci plastových oken si po skončení záruky budou nájemníci platit opravy oken sami.
  • Nájemníci byli seznámeni se stavem dlužníků, možností úvěru – velikostí splátek při úroku v rozmezí 5 až 6%.
 • Diskuse – nájemníci při ní podpořili návrhy postupu a výběru.
 • Usnesení a závěr – všechny návrhy byly schváleny dle pravidel SBD Krušnohor.

V Mostě dne 22.9.2006
za SA 089
Jiří Koranda
© 2004, Lukáš Koranda