Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Výbor samosprávy č. 089, J. Ševčíka č.p. 946 - 950, Most, svolává v souladu s čl. 84 stanov družstva a § 239 odst.2) Obchodního zákoníku :

Výroční členskou schůzi samosprávy
ve čtvrtek dne 27.4.2006 od 19:00 hodin
v sklepních prostorách č.p. 949

Program:

 • zahájení
 • volba pracovního předsednictva
 • schválení programu
 • zpráva o činnosti SA 089
 • hospodaření SA 089 za rok 2005
  • dluhy k 31.12.2005
  • telefon za rok 2005
  • funkcionářské odměny za rok 2005
  • funkcionářské odměny na rok 2006
  • platby do DZO (FUI)
  • úvěr
 • plán údržby na rok 2006
  • volby výboru samosprávy
  • volby volitele(ů) pro volby SD
  • návrh kandidáta pro volby SBD 2006
 • diskuse
 • usnesení a závěr

Výroční členské schůze se účastní členi Stavebního bytového družstva Krušnohor bydlící v samosprávě č.089. Účast je žádoucí !!!


V Mostě dne 18.4.2006
za SA 089
Stavební bytové družstvo Krušnohor
Jiří Koranda
© 2004, Lukáš Koranda